Đặt tiệc

AulacdoBrazil

Thời gian mở cửa
Ăn trưa:11h – 14h (Kết thúc đặt bàn: 13h)

Ăn tối: 17h – trễ (Kết thúc đặt bàn: 21h)
Từ thứ 2 đến Chủ Nhật

AU LAC DO BRAZIL I - HO CHI MINH CITY


AU LAC DO BRAZIL II - HA NOI