Salad và các món ăn kèm

AulacdoBrazil

Nhà hàng Au Lac do Brazil là nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam phục vụ các loại thịt BBQ theo phong cách Brazil.