THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI SAU THỜI GIAN CÁCH LY XÃ HỘI

Nhà hàng Au Lac do Brazil Churrascaria sẽ mở cửa hoạt động trở lại từ 17h00 thứ 6 ngày 24 tháng 4 năm 2020, sau thời gian tạm đóng cửa theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly xã hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button